"Een luisterend oor is vaak beter dan een mond vol advies"

Stichting WoMB staat voor Wonen Met Begeleiding.

Wij bieden herstelondersteunende (specialistische) zorg in Goirle en omgeving. Deze zorg kan o.a. worden gefinancierd vanuit een "persoonsgebonden budget" (PGB). Stichting WoMB kan zorg leveren op basis van beschermd wonen en op basis van ambulante (intensieve) begeleiding. Onze specialisatie is psychiatrische problematiek. Wij beschikken over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

 

Stichting WoMB biedt professionele en verantwoorde zorgverlening waarbij de cliënt zijn eigen levensrichting bepaalt, passend bij zijn/haar wensen en zorgbehoeften. Binnen deze zorgverlening worden cliënten ondersteund en begeleid in hun ontwikkelingsproces, zodat zij een zo normaal als mogelijk leven kunnen leiden. Op deze manier helpt Stichting WoMB mensen om kennis, vaardigheden en gedrag zó te ontwikkelen, dat zij met zo min mogelijk professionele hulp, zo zelfstandig als mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren.

 

Onze doelgroep: mensen met een psychische/psychiatrische beperking, autisme en/of een verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met gedragsproblemen. Rekening houdend met ieders problematiek, is onze insteek om mensen niet vanuit hun beperking te benaderen, maar vooral te kijken naar ieders mogelijkheden.

 

Stichting WoMB is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, Klachtenportaal Zorg.

 

NIEUWS

LINKS

Postadres

 

 

Kantoor &

Bezoekadres:

 

Email:

 

KvK nr:

Jan Kneppelhoutdreef 2

5051 WS Goirle

 

Tilburgseweg 136

5051 AK Goirle

 

info@stichtingwomb.nl

 

56126360

Stichting WoMB volg ons