"Een luisterend oor is vaak beter dan een mond vol advies"

Stichting WoMB staat voor Wonen Met Begeleiding.

Wij bieden herstelondersteunende (specialistische) zorg in Goirle en omgeving. Onze specialisatie is psychiatrische problematiek. Stichting WoMB kan zorg leveren op basis van Beschermd Wonen (met 24-uurs bereikbaarheidsdienst) en op basis van ambulante begeleiding. Vanaf 1 januari 2020 zijn wij contractpartij van de gemeente Tilburg voor Beschermd Wonen (WMO). Deze zorg wordt gefinancierd op basis van ZIN (Zorg In Natura). Daarnaast zijn er mogelijkheden om de zorg te financieren vanuit een "persoonsgebonden budget" (PGB).

 

Stichting WoMB biedt professionele en verantwoorde zorgverlening waarbij de cliënt zijn eigen levensrichting bepaalt, passend bij zijn/haar wensen en zorgbehoeften. Binnen deze zorgverlening worden cliënten ondersteund en begeleid in hun ontwikkelingsproces, zodat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Op deze manier helpt Stichting WoMB mensen om kennis, vaardigheden en gedrag zó te ontwikkelen, dat zij met zo min mogelijk professionele hulp, zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren.

 

Onze doelgroep: mensen met een psychische/psychiatrische beperking, autisme en/of een verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met gedragsproblemen. Rekening houdend met ieders problematiek, is onze insteek om mensen niet vanuit hun beperking te benaderen, maar vooral te kijken naar ieders mogelijkheden.

 

Stichting WoMB is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, Klachtenportaal Zorg.

 

NIEUWS

LINKS

Postadres

 

 

Kantoor &

Bezoekadres:

 

Email:

 

KvK nr:

Putven 22

5052 BJ Goirle

 

Putven 22

5052 BJ Goirle

 

info@stichtingwomb.nl

 

56126360

Stichting WoMB volg ons