METHODIEKEN

Stichting WoMB is werkzaam binnen alle leefsferen van de cliënt. Elke cliënt heeft een eigen op maat gesneden zorgplan waarin het ontwikkelingsproces gevolgd wordt. Stappen die de cliënt wil zetten worden concreet gemaakt: welke vaardigheden of hulpmiddelen heeft iemand nodig en wie of welke instantie kan hem of haar daarbij helpen.

 

Een van de, misschien wel de bekendste, methodieken die wij hanteren is de Rehabilitatiebenadering. Activering, ontwikkeling en herstel op de verschillende leefgebieden (o.a. wonen, werken en sociale relaties) staan hierbij centraal. Het nadeel van de rehabilitatiebenadering is dat de samenleving niet optimaal is ingericht en niet altijd genoeg kansen biedt voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

 

Daarom richten wij ons steeds meer op wat kwartiermakers doen.  Kwartiermaken is laagdrempeliger dan rehabilitatie. Een kwartiermaker probeert een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin cliënten naar eigen wens en behoeften ‘erbij kunnen horen’ en ‘mee kunnen doen’. Wij gaan samen met onze cliënten op zoek naar perspectieven en mogelijkheden op verschillende leefgebieden en we proberen hier continuïteit in te bieden. Iedereen verdient een kans om ‘mee te doen’.

 

Een andere methodiek die wij hanteren, en die aansluit bij kwartiermaken is de Presentiebenadering. De relatie tussen cliënt en hulpverlener staat hierbij hoog in het vaandel. Voordat duidelijk wordt aan welke hulpvragen concreet gewerkt gaat worden, is het erg belangrijk dat hulpverlener en cliënt een vertrouwensrelatie opbouwen. Dit is de basis van waaruit verder gewerkt gaat worden. Ook bij deze benadering wordt nauw aangesloten bij de wensen en behoeften van de cliënt. De presentiebenadering gaat uit van menslievende zorg.

 

Als er tijdens de begeleidingsperiode momenten zijn waarop iemand vastloopt en geen uitweg meer ziet, dan proberen we o.a. door middel van de Oplossingsgerichte benadering de cliënt verder te helpen. Het doel is in een relatief korte periode de cliënt naar handvatten te laten zoeken waardoor hij of zij anders tegen het probleem aan gaat kijken of in elk geval beter met het probleem om leert gaan. Life is not about how to survive a storm, it’s just about learning to dance in the rain.

 

Daar waar onze expertise tekort schiet en waar cliënten de behoefte hebben aan extra specialistische zorg, zullen wij doorverwijzen naar passende instanties of indien er al behandeling plaatsvindt, zullen wij nauw samenwerken met behandelaren om het welzijn van de cliënt te bevorderen.

 

 

Postadres

 

 

Kantoor &

Bezoekadres:

 

Email:

 

KvK nr:

Putven 22

5052 BJ Goirle

 

Putven 22

5052 BJ Goirle

 

info@stichtingwomb.nl

 

56126360

Stichting WoMB volg ons