MISSIE

"Wij zien eerst de mens, pas dan zijn beperking".

 

Wij bieden professionele begeleiding aan- en ondersteunen cliënten met een psychische-, psychiatrische- en/of verstandelijke beperking.

Onze begeleiding is vraaggericht en is gebaseerd op integriteit en professionaliteit.

 

VISIE

"Elk mens is uniek".

 

Bij ons staat niet de stichting centraal maar juist de cliënt. De cliënten en hun welzijn vormen immers de levensader van onze stichting.

We respecteren de autonomie van de cliënt en zien deze als uitgangspunt van de zorgvraag. Daarmee komen we soms in een spanningsveld terecht als blijkt dat de cliënt weliswaar autonoom wenst te handelen, maar hier ongezond mee omgaat en er sturing noodzakelijk is. We proberen altijd naast de cliënt te blijven staan en deze zo goed als mogelijk een gezonde vorm van autonoom handelen aan te leren. Dit betekent dat we ver gaan met acceptatie van de fouten die de cliënt maakt.

"OM IN GEDACHTEN

TE HOUDEN"

klik op afbeelding voor vergroting

Postadres

 

 

Kantoor &

Bezoekadres:

 

Email:

 

KvK nr:

Putven 22

5052 BJ Goirle

 

Putven 22

5052 BJ Goirle

 

info@stichtingwomb.nl

 

56126360

Stichting WoMB volg ons